Waarom kostennetaansluiting.nl?

De kennis rondom netaansluitingen elektriciteit en gas is versnipperd in Nederland. Een deel is vrije markt en een ander deel is gereguleerd. Als u kijkt in onderstaand plaatje over de relaties in elektriciteitsland, dan zijn de partijen en handelingen in de vrije markt (=vrij domein) geel gemarkeerd.

TenneT is een staatsbedrijf en is verantwoordelijk voor de balans in ons elektriciteitsnet. Vanaf 110kV fungeert TenneT als netbeheerder. De aangeslotene sluit met twee partijen een contract af: de leverancier en de netbeheerder. De aangeslotene sluit met twee partijen een contract af: de leverancier en de netbeheerder. Een netbeheerder heeft een geografisch afgeschermd gebied en wordt volgens de Elektriciteitswet of Gaswet aangewezen. Een netbeheerder is verantwoordelijk voor de instandhouding van het net. De energiekamer is een onderdeel van de NMa en houdt toezicht op alle partijen in het kader van de Elektriciteitswet en Gaswet. Leveranciers/PV-partijen kunnen buiten de markt om, dus rechtstreeks met elkaar, deals maken. Dit is de dagmarkt voor elektriciteit en gas. Dit is de termijnmarkt van elektriciteit en gas. Dit is een markt van TenneT: indien er vermogen af- of bijgeschakeld moet worden, staan daar vergoedingen tegenover. Deze factuur wordt verstuurd door uw leverancier. Naast de levering van kWh's wordt hier ook energiebelasting in rekening gebracht. De handelaar in kWh's. TenneT geeft de licenties uit: zie deze pagina en scroll door naar handelserkenning. Programmaverantwoordelijke. Partij die de financiële risico's neemt voor de balans in ons elektriciteitsnetwerk. TenneT geeft de licenties uit. Stimulering Duurzame Energie. Vroeger was er de MEP. Nu komt er de SDE-plus. Subsidieregelingen worden verzonnen door wezens van een andere planeet die helemaal niets van techniek begrijpen en daarmee onherstelbare schade aanrichten. Is sinds 2008 de subsidieuitkerende instantie. Zij haalt de productiegegevens uit het CPS en keert vervolgens uit aan de subsidiegerechtigde. CertiQ heeft een zuiver administratieve functie. Goedkeuren van de meetwaarden van de netbeheerder en deze vervolgens doorgeven aan Agentschap. Verricht de metingen. Tennet geeft de licenties uit. Centraal Postbus Systeem. De grote computer van TenneT waarin alle informatie met betrekking tot de afname/opwekking/pieken/dalen etc. wettelijk wordt vastgelegd. Alle erkende partijen communiceren met het CPS. Energy Clearing House. Communicatie met het CPS gaat via berichten. Dit noemen ze het berichtenverkeer. Het berichtenverkeer via de officiële protocollen was zo ingewikkeld dat een aantal partijen het Energy Clearing House heeft opgericht ter ontlasting Deze factuur wordt verstuurd door uw netbeheerder. In sommige gevallen, vooral bij consumenten, verstuurt de leverancier de factuur met als onderdeel de kosten van de netbeheerder. Op de factuur van de netbeheerder staan vaak ook de commerciële posten zoals trafohuur en meetdiensten (van het gelieerde meetbedrijf).

Zie voor de uitleg van de begrippen in bovenstaand plaatje ook de definitiepagina.

Veel klanten kennen het verschil niet tussen het gereguleerde en het vrije domein. De netbeheerder verricht gereguleerde werkzaamheden. U mag echter kiezen wie de niet-gereguleerde werkzaamheden (vrije domein) uitvoert. Kostennetaansluiting.nl maakt inzichtelijk welke onderdelen gereguleerd zijn en welke in het vrije domein vallen. Onder andere op deze aspecten beoordelen wij een offerte (neem contact op).