Definities

APX Dit is de dagmarkt voor elektriciteit en gas.
CertiQ CertiQ heeft een zuiver administratieve functie. Goedkeuren van de meetwaarden van de netbeheerder en deze vervolgens doorgeven aan Agentschap.
CPS Centraal Postbus Systeem. De grote computer van TenneT waarin alle informatie met betrekking tot de afname/opwekking/pieken/dalen etc. wettelijk wordt vastgelegd. Alle erkende partijen communiceren met het CPS.
ECH (EDSN) Energy Clearing House. Communicatie met het CPS gaat via berichten. Dit noemen ze het berichtenverkeer. Het berichtenverkeer via de officiële protocollen was zo ingewikkeld dat een aantal partijen het Energy Clearing House heeft opgericht ter ontlasting.
ENDEX Dit is de termijnmarkt van elektriciteit en gas.
Energiekamer De energiekamer is een onderdeel van de NMa en houdt toezicht op alle partijen in het kader van de Elektriciteitswet en Gaswet.
Leveringsfactuur Deze factuur wordt verstuurd door uw leverancier. Naast de levering van kWh's wordt hier ook energiebelasting in rekening gebracht.
Netbeheerder Een netbeheerder heeft een geografisch afgeschermd gebied en wordt volgens de Elektriciteitswet of Gaswet aangewezen. Een netbeheerder is verantwoordelijk voor de instandhouding van het net.
Onbalans Dit is een markt van TenneT: indien er vermogen af- of bijgeschakeld moet worden, staan daar vergoedingen tegenover.
Producent of afnemer De aangeslotene sluit met twee partijen een contract af: de leverancier en de netbeheerder.
RVO Is sinds 2008 de subsidieuitkerende instantie. Zij haalt de productiegegevens uit het CPS en keert vervolgens uit aan de subsidiegerechtigde.
TenneT TenneT is een staatsbedrijf en is verantwoordelijk voor de balans in ons elektriciteitsnet. Vanaf 110kV fungeert TenneT als netbeheerder.
Transportfactuur Deze factuur wordt verstuurd door uw netbeheerder. In sommige gevallen, vooral bij consumenten, verstuurt de leverancier de factuur met als onderdeel de kosten van de netbeheerder. Op de factuur van de netbeheerder staan vaak ook de commerciële posten zoals trafohuur en meetdiensten (van het gelieerde meetbedrijf).
Tussenhandel Leveranciers/PV-partijen kunnen buiten de markt om, dus rechtstreeks met elkaar, deals maken.